Endret: 12 jan 2020     Opprettet: 8 jun 2019

Vårens siste styremøte 3. Juni 2019

Liten oppsummering av hva styret jobber med

 • Beboerhenvendelser vedrørende oppgradering/oppussing av andeler
 • Planleggeing og strukturering av styrearbeid
  • Styremøtet avholdes den første mandagen hver måned (med unntak av juli)
  • Saker som skal behandles av styret bes sendes inn innen den 20. måneden før. (Ønsker du f.eks noe behandlet på styremøtet i august sendes dette inn innen 20. juli)
 • Kommunikasjonsrutiner med beboere
  • Styretelefonen avvikles (mailadresse er fremdeles den samme beverdalen@styrerommet.net)
  • Uformell arena: Styret ønsker å finne en god arena for uformell kommunikasjon med beboere. I den anledning vil styret sitte med en kaffekanne på lekeplassen mandag 17. juni klokken 18:00. Har du tanker, spørsmål eller innspill? Kom gjerne innom :)
 • Pågående utbedringsarbeider
  • Generelle utbedringer i boligmassen
  • Oppgradering av trapp og stikkvei i Nedslagsveien
  • Arbeid med oppdatering av vedlikeholdsnøkkel
 • Etablering av grøntkomite
  • Styret oppfatter at det er engasjement knyttet til forvaltning av grøntarealene. Som nevnt på generalforsamling skal det etableres en egen grøntkomite. Første møte i komiteen planlegges på sensommeren. Beboere som ønsker å bidra i grøntkomiteen eller har innspill oppfordres til å sende en mail til beverdalen@styrerommet.net.