11 feb 2020

Utleie av boligen!

Nye regler for kortidsutleie (Airbnb) Hei! Fra og med 1. januar 2020 tredde nye regler i kraft for kortidsutleie i borettslag. I utgangspunktet har utleie i borettslag vært begrenset og man har måtte søke til styret for å få leie ut hele boligen for inntil 3år. Med de nye reglene gis dere andelseiere mulighet til å leie ut boligen i inntil 30 døgn i løpet av et år, uten godkjenning fra styret. Utleie som er gratis beregnes også med i de 30 døgnene. Vi håper dere respekterer de nye reglene. De er hentet fra borettslagsloven. Ha en fin uke