Endret: 12 jan 2020     Opprettet: 12 des 2018

Samtykke til digital kommunikasjon

Har du mottatt sms fra OBOS vedrørende digitalt samtykke?

Vi i styret vet at mange ønsker å motta informasjon digitalt. OBOS har, eller vil,

på vegne av boligselskapene sende en SMS fra nummer 1929 til hver

enkelt boligeier, hvor de ber om samtykke til digital kommunikasjon.

Dersom du samtykker, vil blant annet, årsrapport,

tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver) brev og fakturaer kunne

bli sendt pr e‐post, og enkelte varslinger på SMS.

Vi i styret er opptatt av å sørge for at den enkelte får informasjon på

en enklest mulig måte. På denne måten kan vi både få tilfredsstilt

den enkeltes behov for effektiv kommunikasjon og redusere bruk av

papir.

Vi oppfordrer derfor alle våre eiere til å gi samtykke til digital

kommunikasjon