Endret: 12 jan 2020     Opprettet: 26 jan 2016

Renovasjon

Det er Oslo kommune som leverer renovasjonstjenester i Beverdalen borettslag.

Vi har søppelkasser for rest, plast og matavfall, og egne søppelkasser for papir.

  • Restavfallet blir hentet hver fredag

  • Papiravfall blir hentet annehver torsdag

Dersom dine nærmeste kasser er fulle må du gå til neste. Det er viktig at alle komprimerer søppel så søpplekassene ikke overfylles. Gjenstander som ikke regnes som husholdningsavfall skal kastes på eget mottak .

Husk at pappesker må komprimeres, ikke legg hele pappesker i søpla, da får ikke alle kastet søpla si..

Nærmeste gjennvinningskassser for glass og metall, og klesinssamling fra Fretex finner du i Hellerudveien 130, på plassen på oversiden av Bjartbakken.

Hageavfall kan leveres gratis på Haraldrud gjenvinningsstasjon.

http://www.norwegianproperty.no/kildesortering_frise4-jpg?pid=Native-ContentFile-File&r_n_d=27260_&adjust=1&x=603&from=0&y=261