Endret: 20 jan 2017     Opprettet: 19 jan 2016

Bo guide - Beverdalen borettsalg

Er du ny i Beverdalen, eller lurer du på hvem som har ansvar for hva i borettslaget? Her er en oversikt.

Husordensregler

Ble vedtatt endret av generalforsamlingen i 2015. Her finner du alle de gjeldene reglene. Husordensreglene finner du under fanen om oss.

Vaktmester

Jon Sørby i vaktmestertjenesten Vaktmesterconsult har ansvaret for vedlikehold av fellesarealene i borettslaget. I sommerhalvåret er han her to dager i uka, og en i vinterhalvåret

Det er viktig at fellesområder er ryddet for sykler, leker og lignende før gresset skal klippes, så de kommer til med gressklipperen.

Vaktmester kan kontaktes på telefon 481 70 474, e-post jon@vaktmesterconsult.no, eller man kan legge beskjed til vaktmester i styrets postkasse ved lekeplassen.

Garasjer

Vi bygget nye garasjer i 2014, alle enhetene i Beverdalen disponerer nå egen garasje. Det oppfordres til at denne benyttes av flest mulig siden det er trangt om plassene i gatene.I vintermånedene er dette særlig viktig for å forenkle snøryddingen i gatene. Du kan leie ut garasjen din om du ikke bruker den selv.

Bygge ut?

Regler for utbygging og standardtegninger er under utarbeidelse og vil bli lagt frem for generalforsamling i 2016.

Dersom du ønsker å foreta bygningsmessige forandringer i leiligheten må du sende søknad og få samtykke fra styret. Når det er nødvendig må beboer selv ordne med godkjennelse fra offentlig myndighet. For at styret skal kunne behandle en søknad må det vedlegges beskrivelse av ønsket utført arbeid samt tegninger.

Utvendige forandringer skal godkjennes av generalforsamlingen. Deretter kan styret behandle og eventuelt avgjøre søknaden.

Du kan lese mer om reglene for utbygging og vedlikehold i husordensreglene.

Fargekoder

Her er fargekodene på husene i Beverdalen borettslag. Malingsprodusenten er Tikkurilla Norge AS

  • Vindu og dørkarmer alle hus - Perfekt Dør og Vindusmaling NCS S 0500- N

  • Røde hus, kledning - Perfekt Akrylat NCS S 7020 - Y80R

  • Oker/gule hus , kledning Perfekt Akrylat NCS S 4040 -Y30R

  • Grønne hus, kledning Perfekt Akrylat NCS S 7010- G50Y

Kontakt styret ved ytterlige spørsmål om maling av husene.

Parkering

Det er ikke tillat å parkere på stikkveier foran husene eller andre arealer i borettslaget. Kjøring på stikkveier bør begrenses og ikke forekomme når det skal være ro i borettslaget, det vil si mellom klokka 22:00 og 06:00