12 jan 2020

Parkering i stikkveiene

Vi minner om at det ikke er lov å parkere i stikkveiene. Ved behov for å kjøre helt inn, husk å skru av motoren! Dette av hensyn både til miljø og naboer:-)