Endret: 25 feb 2021     Opprettet: 12 jan 2020

Generalforsamling 2020

Årets generalforsamling for Beverdalen borettslag avholdes på Østmarkseteren, onsdag 15. April kl.18:00.

Alle vil i forkant av møte motta en formell innkalling i postkassene.

Viktig å merke seg:

  • Saker som ønskes behandlet på generalforsamling må sendes styret innen 20.02.2020 til styrets mailadr: beverdalen@styrerommet.net
  • Neste styremøte er mandag 3. Februar. Her har du mulighet til å komme innom på beboerens halvtime kl. 19:00-19:30, for å diskutere din sak med styret, underlag til saken din må sendes til syret innen 20. Januar.
  • For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

             - Gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen

             - Formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over.