25 feb 2021

Generalforsamling 20. Mai 2021!

Årets generalforsamling i Beverdalen borettslag er torsdag 20. Mai kl.18:00 I år blir det en spesifisert gjennomgang av vedlikeholdsplanen frem til 2029, den er sendt ut til samtlige andelseiere. Minner om at fristen for å sende inn saker dere ønsker behandlet på GF er 28. februar 2021.

Vi satser på at vi kan avholde en fysisk GF på Østmarkseteren som tidligere.