Endret: 12 jan 2020     Opprettet: 24 jan 2019

Generalforsamling 2019

Dato for årets Generalforsamling i Beverdalen Borettslag er satt.

Generalforsamlingen for 2019 avholdes tirsdag 14. mai 2019 kl. 18 på Østmarkseteren.

Styret oppfordrer alle andelseierne til å møte og bidra for at Beverdalen skal bli et enda bedre sted å bo.

Forslag som ønskes behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 3. februar 2019. Epost sendes til beverdalen@styrerommet.net

PS: Grunnet tekniske problemer får vi ikke lagt ved informasjonen her. Informasjonen er sendt ut per epost. Har du ikke mottatt denne kan det hentes en kopi hos Jarle i Hoppveien 7, evt. send en epost til jangaard(a)gmail.com eller se facebookgruppen.

 

mvh Styret