18 feb 2016

Informasjon fra styret

Her finner du nyheter, og vikig informasjon fra styret i borettsalget.

Generalforsamling 2016

Årets generalforsamling vil bli avholdt

Mandag 9. mai 2016 på Østmarkseteren kl. 1800.

Les innkalling her